Kars Haber

Kars Haberleri

Kars Gündem

Kars Son dakika

kars güncel

Kars’ta şehire gelenlere 10 gün izole! | Kars Haberleri

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Kars’ta şehire gelenlere 10 gün izole! | Kars Haberleri
İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararlarına uymayanlar veya aykırı hareket edenlerin, takip ve kontrolünin genel kolluk kuvvetleri (İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve bağlı birim ve birlikleri)

Kars’ta zincir marketlere kısıtlama, şehre gelenlere 10 gün izole! Kars’ta tam kapanma süresince haksız kazancın önüne geçilmek amacı ile zincir marketlere kısıtlama getirilirken, il dışından şehre gelen ziyaretçiler evlerinde 10 gün mecburi izoleye tabi tutulacak.Kars İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23, 26, 27 ve 72 inci maddelerine istinaden Kars Valisi Türker Öksüz başkanlığında toplandı.Toplantıda, “Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından bir hayli tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle dünya çapında ve ülkemizde can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam etmektedir. COVID-19 salgınında asli risk nedenu; virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması nedeniyle halkımızın topluca bulunduğu mekânlar/alanlardır.Devletimizin bütün kurumları ile bu salgının yayılması ve halkımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek için çoğu umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak sureti ile tedbir almakta ve bu çerçevede uyulması gerekli olan kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla paylaşmaktadır.Bu çerçevede 26.04.2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar ile İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’ nün

27.04.2021 tarihli 7576 sayılı ve “Tam Kapanma Tedbirleri” konulu Genelgesi doğrultusunda; hali hazırda uygulanan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler ilave edilerek tam kapanma dönemine geçilecektir. 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca İlimiz genelini kapsayacak biçimde 27.04.2021 tarihli ve 04/10 nolu il Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararları alınmıştır.” söylendi.Tam kapanma döneminde 14.04.2021 tarih ve 6638 sayılı İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Genelgesi ve bu istikamette alınan 14.04.2021 tarihli ve 04/05 nolu İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararı ile 27.04.2021 tarihli 7576 sayılı ve

“Tam Kapanma Tedbirleri”

konulu Genelgesi doğrultusunda alınan 27.04.2021 tarihli ve 04/10 nolu il Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararlarına ayrıca, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca alınan kararlar şu biçimde:1. İlimizde uygulaması yapılacak olan tam kapanma sürecinde ayakkabı, kırtasiye, zücaciye ve giyecek satışı yapan işletmelerin kapalı olduğundan kaynaklı haksız rekabetin önlenmesi amacı ile bu süreçte açık olacak zincir marketlerde bu reyonların veya bunların bulunduğu katların 30.04.2021 tarihi itibariyle satışa kapatılması, bu işletmelerin vergi denetmenleri ve

 

İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri tarafından gerekli denetimlerin yapılması

 

Ayakkabı, kırtasiye zücaciye, hırdavat ve giyecek satışı yapıldığı belirleme edilen işletmelere gerekli idari yaptırımın uygulanmasına,2. İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve İzmit gibi büyükşehirlerden yaz dönemini ilimizde geçirmek için gelen vatandaşların evlerinde kendilerini 10 (on) gün boyunca izole etmelerinin sağlanması, bu süreç boyunca hiçbir şekilde ev ziyaretlerinin yapılmaması, bu durumun köy muhtarı ve kolluk kuvvetleri tarafından gerekli denetimlerinin sağlanmasına,3. İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 14.04.2021 tarihli ve 04/05 sayılı kararın 12 nci maddesinde; ‘‘Ülkemiz genelinde uygulanmakta olan Kovid-19 tedbirleri kapsamında Bilim Kurulunun önerileri ve Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılan değerlendirmeler neticesinde yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçiş konusu ile alakalı bazı yeni kararlar alınmıştır. Bu kapsamda;•  İlkokullarda bütün sınıf düzeylerinde full time uzaktan eğitime geçilmesine,•  Ortaokullarda bütün sınıf düzeylerinde (8. derslikler hariç) full time uzaktan eğitime geçilmesine,•  Liselerin bütün sınıf düzeylerinde (12. derslikler hariç) full time uzaktan eğitime geçilmesine,•  8 ve 12. dersliklerın yüz yüze eğitime devam edebilmelerine,•  8 ve 12. derslikler ile mezunlara yönelik düzenlenen destekleme ve yetiştirme kurslarıyla takviye kurslarına, Cumartesi ve Pazar günleri de dâhil devam edilmesine,•  Okul öncesi eğitim kurumlarının yüz yüze eğitime mevcut biçimde devam edebilmelerine,•  Okullarımızda gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için 14. Maddedeki Kararların, 15 Nisan 2021 Perşembe tarihi itibariyle programa başlanmasına,Şeklinde kararlar alınmış ve programa konulmuştu.Gelinen aşamada 26.04.2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda İlimiz genelinde bulunan;a. Resmi ve özel, örgün ve yaygın bütün eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021 tarihine kadar yüz yüze eğitime ara verilmesine ve uzaktan eğitime geçilmesine,b. Resmi ve özel, örgün ve yaygın bütün Kreşler, Anaokulları ile Anadersliklerında 17 Mayıs 2021 tarihine kadar yüz yüze eğitime ara verilmesine ve uzaktan eğitime geçilmesine,c. Uygulamaya 29 Nisan 2021 Perşembe saat 19.00 dan itibaren başlanmasına,d. Okullarda 3 Mayıs 2021 sonrasında yapılması planlanan dönem sınavlarının 17 Mayıs 2021 tarihi sonrasına ertelenmesine,4.  17 Mayıs 2021 tarihinden sonra ilimizdeki okulların da her an açılması göz önünde bulundurularak,

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü içeriğinde Toplum Yararına Programı kapsamında görev yapan personeller

Valiliğimizce ihtiyaç duyulan kurum ve birimlerde görevlendirilmesine ve söz konusu personellerin görevlendirilmesi için hazır halde bulundurulmasına,5. Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 27.04.2021 tarihli ve 868613 sayılı Genelgesinde; ‘‘Ülke genelini kapsayacak biçimde uygulaması yapılacak olan tam kapanma sürecinde alınan kararlara ilave olarak, mahalli yönetimlerin meclislerinin de bu sure içerisinde çalışmalarına ara verilmesi makul görülmüştür. Bu itibarla; her ayın ilk haftası toplanan il, ilçe, belde belediyeleri ile il genel meclislerinin, her ayı ikinci haftası toplanan büyükşehir belediyesi meclislerinin ve tüzüklerinde gösterilen zaman toplanan yerel idare birlikleri meclislerinin çalışmalarına 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde ara verilecek, ara verme döneminden sonraki ilk meclis toplantılar 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü, büyükşehir belediyesi meclislerinin çalışmalarına ise 24 Mayıs 2021 Pazartesi günü önceden ifade edildiği biçimde pandemi önlemlerine ve kurallarına makul olarak olağan akışında ve gündeminde devam ettirilecektir. Diğer taraftan acil durumlarda gerek görülmesi durumunda meclisler, ilgili il veya ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarından karar alınmak ve pandemi önlemlerine ve kurallarına uymak kaydıyla inanılmaz toplantılarını yapabileceklerdir’’ hükmü bulunur.Bu doğrultuda içerisinde bulunduğumuz süreç içerisinde İlimiz Kars Belediye Başkanlığınca yapılması planlanan inanılmaz belediye meclisi toplantılarının; temizlik, maske, mesafe kurallarına ayrıca

Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu

Önerileri doğrultusunda hazırlanan rehberlerde belirtilen kurallara riayet etmek koşulu ile yapılabilmesine,6. Yukarıda belirtilen ve öncedenki alınan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararlarına uymayanlar veya aykırı hareket edenlerin, takip ve kontrolünin genel kolluk kuvvetleri (İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve bağlı birim ve birlikleri), mahalli yönetimler hakkında kamu kurum ve kuruluşlarınca (İl/Mahalle Salgın Denetim Ekipleri) koordineli bir şekilde yapılmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyetlere neden olunmamasına,7. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararları ihlallerde her ihlalde birer birer olmak sureti ile;a. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi uyarınca 860,00 TL ile 3.469,00 TL arasında,b. Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca 427,00 TL,idari para cezası uygulanmasına,c. Konusu suç teşkil eden davranışların; Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. Maddesinde bulunan “… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir  yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında  gerekli adli prosedürler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine,Oy birliği ile karar verilmiştir.

Kaynak: Volkan Karabağ

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Kars Baraj Gölü' su kuşlarıyla dolduÖnceki Haber

Kars Baraj Gölü' su kuşlarıyla doldu

AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, Her zaman vatandaşımızın yanındayızSonraki Haber

AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, Her zam...

Yorum Yazın

Başka haber bulunmuyor!

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar